ADORACJA

 

11 STYCZNIA 2018 r.

 

 

 

                 

                  7.00           -                Przy kościele

 

8.00           -                Wielka Strona

 

                  9.00           -                Mała Strona

 

                  10.00          -                Brzeziny

 

                  11.00          -                Podlesie

 

                  12.00          -                Za kościołem     

 

                  13.00          -                Siostry Zakonne

 

                  14.00          -                Dwór

 

                  15.00          -                Dzieci i młodzież

 

 

                  16.00          -                Adoracja ogólna