Opis organów przed remontem. Zakres prac remontowych

Opis stanu organów przed remontem
w Kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Pielgrzymowicach.


W Kościele znajdują się jedenastogłosowe organy. Jedenaście głosów rozdzielonych jest na jeden manuał i pedał. Wiatrownica manuałowa klapowo-zasuwowa, wiatrownica pedałowa klapowo-zasuwowa. Traktura organów mechaniczna. Jest to instrument pochodzenia niemieckiego. Został zbudowany ok. 1850 roku przez organmistrza Johanna M. V. Haasa z Leobschütz (Głubczyce).
Dyspozycja organów: Pryncypał 8’, Bourdon 16’, Portunal 8’,
Salicet 8’, Oktawa 4’, Rausch kwinta 2 ⅔’, Gemshorn 2’, Progresina 2ch, Subbas 16’, Cello 8’, Chorałbas 4’.

Pryncypał 8’- pierwsze 6 piszczałek drewnianych, następnie piszczałki cynkowe, mniejsze cynowe. Głos częściowo w prospekcie. Piszczałki drewniane zaatakowane przez kornika, piszczałki prospektowe w dość dobrym stanie, ponadrywane stroiki. Piszczałki cynowe pogięte, ponadrywane stroiki.

Bourdon 16’- w całości drewniany, zaatakowany przez kornika.

Portunal 8’- w całości drewniany, zaatakowany przez kornika.

Salicet 8’- w całości drewniany, zaatakowany przez kornika.

Oktawa 4’- pierwsze 6 piszczałek drewnianych, reszta cynowe. Piszczałki drewniane zaatakowane przez kornika, piszczałki cynowe pogięte, ponadrywane stroiki.

Rausch kwinta 2⅔’- faktycznie głos Kwinta 1⅓. Większe piszczałki drewniane, końcówka głosu cynowa. Piszczałki cynowe nieoryginalne z bardzo krótkimi nóżkami.

Gemshorn 2’- 24 sztuki piszczałki cynkowe, reszta cynowe. Piszczałki pogięte, ponadrywane stroiki.

Progresina 2ch – cynowa, ponadrywane stroiki.

Subbas 16’ – drewniany, zaatakowany przez kornika.

Cello 8’- w całości drewniany, zaatakowany przez kornika.

Chorałbas 4’- w całości drewniany, zaatakowany przez kornika.

Dwa miechy klinowe instrumentu w bardzo złym stanie, bardzo nieszczelne, zaatakowane przez kornika. Dmuchawa organowa drewniana, wypracowana, bardzo głośno pracująca. Klawiatura pedałowa dębowa, mocno wytarta. Klawiatura manuałowa mocno wypracowana.
Szafa organowa drewniana, zaatakowana przez kornika. Kanały powietrzne drewniane, bardzo nieszczelne.
Wiatrownica manuałowa popękana, mocno wypracowana, zaatakowana przez kornika, zasuwy rejestrowe nieszczelne, mocno wytarte. Wiatrownica pedałowa popękana, mocno wypracowana, zaatakowana przez kornika. Traktura organów mocno zniszczona, druty mosiężne pourywane.
Zakres prac podczas remontu organów

Pierwszą czynnością podczas remontu instrumentu było rozebranie organów celem ich dokładnego oczyszczenia i zaimpregnowania. W związku z długim okresem, w którym nie przeprowadzono remontu, organy zostały poważnie zaatakowane przez drewnojady. Części drewniane zostały dokładnie zaimpregnowane środkiem owadobójczym HYLOTOX Q , wyszpachlowane, dwukrotnie pomalowane impregnatem DREWNOCHRON oraz dwukrotnie pomalowane lakierobejcą ochronną DULUX celem zahamowania procesu niszczenia przez owady.
Wszystkie piszczałki drewniane zostały dokładnie wyimpregnowane, wylantrykowane, wyszpachlowane i wymalowane, dzięki czemu na nowo zabrzmiały pełnym, zdrowym dźwiękiem. Do renowacji piszczałek drewnianych również użyto powyższych środków chemicznych.
Piszczałki metalowe zostały dokładnie wyczyszczone, na nowo wyformowane i odnowione. Do pierwszych 24 piszczałek głosu Oktawa 4’ zostały dolutowane nowe baczki celem uzyskania lepszego zadęcia tych że piszczałek. Piszczałki frontowe zostały na nowo wyformowane i osrebrzone. Do odnawiania piszczałek prospektowych zastosowano lakier akrylowy 1037W firmy EUROCOLOR.
W głosie Kwinta 1⅓’ został udrożniony kloc a następnie został wstawiony oryginalny głos Rausch kwinta 2⅔’,
Szafa organowa od wewnątrz została dokładnie oczyszczona i zaimpregnowana HYLOTOXEM Q i DREWNOCHRONEM a od zewnątrz dokładnie wymyta z wieloletniego brudu.
Gruntownej naprawy wymagał także kontuar.
Zniszczona przez czas klawiatura manualna została dokładnie zaimpregnowana, wyszpachlowana i zabejcowana. Rama klawiaturowa została na nowo wypoliturowana. Klawisze zostały obłożone nowym pokryciem z kości bydlęcej i dokładnie ofilcowane. Zlikwidowane zostały również wszelakie luzy na sztyftach.
Klawiatura nożna (pedał) także wymagała naprawy. Zostały wymienione wytarte naklejki na klawiszach i wymienione filce tłumiące odgłos pracy klawiatury.
Włączniki rejestrowe zostały na nowo ustawione.
W wiatrownicy manuałowej wszystkie klapy zostały na nowo ofilcowane i wyklejone nową skórą. Wymienione zostały wszystkie sprężyny dociskające klapy w wiatrownicy (54 szt.), a także wszystkie haczyki (54 szt.). Wszystkie torebki tonowe zostały wymienione na nowe. Wszystkie zasuwy rejestrowe wyczyszczono i na nowo oskórowano celem uszczelnienia.
W wiatrownicy pedałowej wszystkie klapy zostały na nowo wyfilcowane i oskórowane. Zostało wymienione także 27 sztuk cięgieł i 27 sztuk haczyków w tej że wiatrownicy.
Obie wiatrownice organów zostały od spodniej strony dokładnie wyklejone płótnem lnianym celem dokładnego ich uszczelnienia.
Traktura organów również wymagała naprawy. Zostały wymienione wszystkie zużyte i połamane abstrakty, zmienione ośki w dźwigniach kątowych (winklach). Na końcach wszystkich abstraktów zostały założone nowe druty z utwardzanej miedzi o średnicy 2 mm. Obie walatury zostały dokładnie wyregulowane, celem wyciszenia ich pracy. W celu lepszej swobody grania zastosowano sprężynki pod klawiaturą manuału powodujące pewniejszy powrót mechanizmu organów.
W organach stare miechy klinowe zostały zastąpione nowym miechem tłokowym. Głośno pracująca dmuchawa organowa została wymieniona na nową cichobieżną. Dmuchawę umieszczono w dźwiękochłonnej obudowie, która dodatkowo zabezpiecza ją od czynników zewnętrznych.
Drewniane kanały powietrzne zostały dokładnie uszczelnione.
Po wykonaniu powyższych prac organy zostały złożone, dokładnie wyregulowano mechanizm, każdy głos dokładnie zintonowano i nastrojono. Podczas remontu instrument wzbogacono również o nowy aparat Tremolo.
Strój instrumentu a¹ - 440 Hz, ciśnienie powietrza 65mm.

 [1] 

Powrót