1 DZIEŃ 

Spotkanie na lotnisku w Katowi-cach ok. 12.00. Odprawa. Przelot na trasie Katowice – Rzym. Transfer do hotelu w Rzymu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 

2 DZIEŃ 

Śniadanie. Po śniadaniu przeje-dziemy podziwiać panoramę miasta ze wzgórza Awentyn, gdzie znajdują się słynne Ogrody Pomarańczowe. Tu znajduje się również Zakon Kawalerów Mal-tańskich, gdzie przez dziurkę od klucza podziwiać można kopułę Bazyliki Św. Piotra. Przejście pod Colosseum. Zwiedzanie Rzymu Starożytnego: Colosseum wraz z Forum Romanum. Spacer przez Kapitol do Placu Weneckiego. Czas wolny. Przejście piesze na Eskwilin do kościoła San Pietro In Vincoli gdzie znajdują się łańcuchy, którymi skuty był św. Piotr w lochach w więzieniu Mamertyńskim oraz jedna z najsłynniejszych rzeźb Michała Anioła – Mojżesz. Nawiedzenie kościoła. Spacer do Bazyliki Santa Maria Maggiore – nawie-dzenie bazyliki, która jest naj-większym na świecie kościołem dedykowany Maryi. 

17.00 - Msza święta w Bazylice Santa Maria Maggiore 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

3 DZIEŃ 

Śniadanie. Po śniadaniu prze-jazd do Katakumb św. Kaliksta. Zwiedzanie. Przejazd do cen-trum. Spacer po Rzymie baroko-wym - w programie: słynne place i fontanny Rzymu: Piazza Navo-na z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, Fontanna Di Trevi, Plac Hiszpański i Schody Hisz-pańskie. 

Przejazd na Lateran. Przejście piesze pod Święte Schody, po których według legendy szedł Jezus przed oblicze Piłata. Spa-cer do Bazyliki Świętego Krzyża z Jerozolimy (Santa Croce In Ge-rusalemme) gdzie najcenniejszy-

mi relikwiami są kawałki krzyża Chrystusa i fragment zdania napisanego przez Piłata po łaci-nie, grecku i hebrajsku „Jezus z Nazaretu, król żydowski”. Na-wiedzenie Bazyliki Św. Jana na Lateranie. 

17.00 - Msza święta w Bazylice Świętego Jana na Lateranie 

W godzinach wieczornych po-wrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ 

Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Watykanu. 

10.00 – audiencja z Ojcem świę-tym w Auli Pawła VI. 

Po audiencji nawiedzenie Bazyli-ki św. Piotra, zwiedzanie jej. Modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II. Wejście na kopułę bazy-liki. 

Przejazd do bazyliki Pawła za Murami. 

15.45 - Msza święta w Bazylice Świętego Pawła za Murami 

Następnie zwiedzanie bazyliki. Przejazd do hotelu. Obiadokola-cja. Nocleg 

5 DZIEŃ 

Śniadanie. Po śniadaniu wykwa-terowanie z hotelu i przejazd do Watykanu 

Czas wolny 

12.00 – Anioł Pański z Ojcem świętym. 

13.00 – Msza święta w Bazylice Świętego Piotra 

Transfer na lotnisko. Odprawa i przelot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki. 

 

 

CENA: 

2499 ZŁ 

 

 

Biuro Podróży PL TRAVEL 

ul. Dąbrowskiego 1/6, 

40-032 Katowice 

www.pltravel.pl 

biuro@pltravel.pl 

info@pltravel.pl 

tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959 

tel./fax 032 256 45 77 

licencja nr 782 

 

 

UDZIAŁ WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

W NARODOWEJ PIELGRZYMCE 

DO RZYMU 

NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 

 

 

19.10.2016 – 23.10.2016 

 

 

● RZYM ● WATYKAN ● 

 

 

ŚWIADCZENIA: 

1. przelot samolotem na trasie Katowice-Rzym-Katowice 

2. opłaty lotniskowe 

3. transfery w Rzymie, bilety na metro 

4. 4 noclegi w hotelach***/**** w Rzymie (pokoje 2, 3 -osobowe z łazienkami) 

5. 4 śniadania, 4 obiadoko-lacje 

6. opieka pilota - przewod-nika 

7. bilety wstępu do zwiedza-nych obiektów: Colos-seum, Forum Romanum, Katakumby św. Kaliksta, Kopuła Bazyliki św. Pio-tra 

8. zestawy tour guide 

9. ubezpieczenie KL (10.000), NWW (2.000) i bagażu (200

 

 Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji (innych niż woda) 

 Sugerowane kieszonkowe na własne potrzeby 30-70 euro 

 Limit bagażu: bagaż głów-ny: 20kg + bagaż podręcz-ny (o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm) 

 Szczegółowy program imprezy realizuje pilot grupy 

 W sanktuariach włoskich obowiązuje odpowiedni ubiór – zakryte ramiona i kolana! 

 

Cena jest skalkulowana dla 42 osób płacących przy kur-sie euro= 4.20zł – 4.30 zł i cenie paliwa ON 3.80 zł – 4.30zł. 

 

 

 

Powyższy program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.