Ja ………………………………………………………………………………… niżej podpisany:

W trosce o swoje zbawienie, z głęboką wiarą pragnę przyjąć sakrament bierzmowania.

Uświadamiając sobie jak wielkim darem jest ten sakrament, chcę kształtować swoje życie według zasad wiary Kościoła Rzymskokatolickiego.

Postanawiam:

- regularnie chodzić do kościoła,

- pamiętać o codziennej modlitwie,

- oraz troszczyć się o swoje życie sakramentalne poprzez częstą spowiedź i Komunię św.

Chcę wiernie przestrzegać Przykazań Bożych i Kościelnych.

Swoim życiem pragnę dawać przykład i świadectwo wiary, do czego zobowiązuje mnie sakrament bierzmowania.

Postanawiam także zachować abstynencję od napojów alkoholowych i papierosów przynajmniej do ukończenia 18 roku życia.