Dzisiaj jest

niedziela,
02 kwietnia 2023

(92. dzień roku)

Święta

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, I
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1054

 

 PROCES SYNODALNY W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ komunia – uczestnictwo – misja Streszczenie spotkania w grupie synodalnej 

 

 

 Data: 26.01.2022 r. 

Miejsce: Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Pielgrzymowice 

Ilość osób: 5 osób (uczestnicy spotkania) + 

2 osoby (koordynatorzy) 

Specyfika grupy synodalnej (dekanalna, parafialna, inna – podać jaka): 

- parafianie (4 mężczyzn i 1 kobieta) 

PYTANIE 1: Jak postrzegam dziś Kościół katolicki (mój parafialny, diecezjalny, lokalny, wspólnotowy)? 

Najważniejsze odpowiedzi: 

1. Kościół to wspólnota osób wierzących 

2. Kościół to wartość 

3. W Kościele (moim parafialnym) czuję się dobrze, nie czuję się obcy 

4. Kościół jako nauczyciel, nauczanie Kościoła to wyznacznik „jak żyć” 

5. Kościół budują ludzie więc jacy my jesteśmy, taki jest Kościół 

6. Kościół to miejsce, gdzie nabieram sił, uspokajam się, wyciszam 

7. W Kościele chcę być wysłuchany 

PYTANIE 3: W jaki sposób – na miarę naszych możliwości – możemy te rozpoznane słabości przezwyciężać? 

Najważniejsze odpowiedzi: 

Przezwyciężanie słabości poprzez: 

− modlitwę 

większe zaangażowanie kapłanów, ale i osób świeckich w życie Kościoła, parafii 

przykład dobrego życia, który może stać się wzorem dla młodego pokolenia 

 

PYTANIE 2: Co uważam w tym Kościele za szczególną wartość, a co za szczególną słabość? 

Najważniejsze odpowiedzi: 

WARTOŚCI 

1. Szczególna wartość w Kościele to sakramenty 

2. Wartością- możliwość podążania tą samą drogą, w jednym kierunku we wspólnocie 

3. Codzienna Eucharystia – możliwość „karmienia się” nie tylko Słowem Bożym ale i Ciałem Pańskim 

4. Łatwa „dostępność” uczestniczenia w życiu i misji Kościoła 

SŁABOŚCI 

1. Brak jedności w Kościele (m.in. sprzeciwy kapłanów i świeckich wobec zarządzeń biskupów, wypowiedzi duchownych nie zawsze w pełni zgodnych z nauką Kościoła) – parafianie są zdezorientowani, co może powodować „ucieczkę” z parafii i uczestnictwo w Eucharystii czy nabożeństwach w sąsiednich parafiach 

2. Brak ludzi młodych w Kościele i jednocześnie brak działań, które zachęcałyby do uczestnictwa w życiu Kościoła i parafii, do pozostania w Kościele 

3. Tuszowanie w ostatnim okresie „wykroczeń” ludzi Kościoła, m.in. chodzi o pedofilię 

4. Brak świadomości wśród ludzi ochrzczonych czym jest Kościół 

5. Za mało katechezy dla dorosłych 

Jakie jeszcze inne, ważne kwestie pojawiły się w trakcie spotkania synodalnego? 

1. Uwaga dotycząca braku jednolitości postaw w czasie liturgii w naszej parafii 

2. Brak działań związanych z misyjnością Kościoła (za mało „pochylamy się” nad niewierzącymi, nie potrafimy też zachęcić osób ochrzczonych, ale nie praktykujących, do powrotu do sakramentów) 

3. Prośba dotycząca dobrej współpracy Kościoła - parafii ze Szkołą 

 

Kilka słów na temat przebiegu spotkania („klimat” spotkania, zróżnicowanie uczestników, ich zaangażowanie i otwartość, itd.): 

Spotkanie odbyło się w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Wszyscy uczestnicy chętnie dzielili się doświadczeniem wiary (mieli możliwość wypowiedzenia własnych trosk ale i radości związanych z przeżywaniem wiary, rozumieniem Kościoła). Bardzo mocno wybrzmiał problem braku wspólnot w naszej parafii, gdzie można by dzielić się właśnie takim doświadczeniem. 

Spotkaliśmy się w bardzo „skromnym” gronie , próbowaliśmy znaleźć przyczynę takiej sytuacji – być może to brak informacji w naszej parafii na temat synodu (czym jest?, dlaczego świeccy mają w nim uczestniczyć?); kilka osób „usprawiedliwiało się”, że nie przyjdzie ze względu na pandemię (troska o wspólnotę przy własnej niedyspozycji zdrowotnej).