2017

1. Klara Wośkowiak - Alexander Skumiewski

2. Anna Dominik - Marcin Krawczyk

3. Jadwiga Herok - Dawid Garzeł

4. Klaudia Kłosek - Robert Zuber

5. Justyna Pańczyk - Paweł Mazgała

6. Mirosława Ślęczka - Patryk Szulc

7. Patrycja Ulbrich - Szymon Piechaczek

8. Agnieszka Kajzerek - Marcin Łakota

9. Barbara Okaj - Fabian Chowaniec

10.Paulina Mierzejewska - Paweł Kiełkowski