Liczba Parafian

Liczba wiernych należących do Parafii na dzień dzisiejszy wynosi – 2.274 osoby /w porównaniu z rokiem ubiegłym to przybyło parę osób/

Sakrament chrztu św.: udzielono -

 38 - chrztów /  20 - chłopców ,   18 - dziewczynek /

- w roku 2016  - 26 chrztów

Sakrament małżeństwa

 10 -  ślubów  

- w roku 2016  - 9 ślubów

Pogrzeby

 20 -  pogrzebów  /  10 -  mężczyzn,  10 -  kobiet /

- w roku 2016 – 21  pogrzebów

Odwiedziny chorych

 - 508 razy chorzy i starsi wiekiem Parafianie przyjmowali Komunię św. w domu,

- w tym 357 Komunii św. zostało rozdanych przez szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.  

- w roku 2016  - 453  rozdanych Komunii św. w domu

-  62 osoby przyjęły s. chorych – /głównie w Dzień Chorych 11 lutego, w domu/,

Komunia św.

 - rozdano łącznie Komunii św.  48.807

- w tym 897 Komunii św.  w Domu Pomocy Społecznej u Sióstr i 508 w domach chorych

- w roku 2016  – rozdano 46.401 Komunii św.

I Komunia św.

39 -  dzieci przystąpiło do I Komunii św.  /22 chłopców i 17 dziewczynek/

- w roku 2016 - 34 dzieci.

 

Bierzmowanie

42 -  osoby przystąpiły do sakramentu bierzmowania

- 2016 - 18 osób przyjęło s. bierzmowania

Msze św. w int. parafian.

- 59 Mszy św. w int. parafian / 45 na miejscu, 14 na zewnątrz/

Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące.

9 -  Mszy św. za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki/

 

Msze św. w domu chorego – 0

Msze św. w klasztorze Sióstr

48 -  Mszy św. zostało odprawionych

 

Liczenie wiernych obecnych na Mszach św.

2  razy w roku odbywa się ogólnopolskie liczenie wiernych: na wiosnę i na jesień.

- na wiosnę uczestniczyło we Mszach św. w naszej parafii 1102 wiernych,

- jesienią – 918.

Akcja św. Krzysztof

- W lipcu podczas Mszy św. dla kierowców uzbieraliśmy i przekazaliśmy 1.550

 To są ofiary na środki transportu dla polskich misjonarzy.