Sakrament chrztu św.:

- 30 chrztów /18  - chłopców , 12  - dziewczynek /

- w roku 2012  - 34 chrzty

Sakrament małżeństwa

- 10 ślubów

- w roku 2012  - 8 ślubów

Pogrzeby

- 22 pogrzeby  /  12  -  mężczyzn,  10  -  kobiet /

- w roku 2012 – 16  pogrzebów

Odwiedziny chorych

- 444 razy chorzy i starsi wiekiem Parafianie przyjęli Komunię św. w domu

- w tym 298 Komunii św. zostało rozdanych przez szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.  

- w roku 2012  - 390  rozdanych Komunii św. w domu

Komunia św.

-   40.918 rozdano łącznie Komunii św.

- w tym 1.207 Komunii św.  w Domu Pomocy Społecznej u Sióstr i 444  w domach chorych

- w roku 2012  – rozdano 42.742 Komunie św.

I Komunia św.

- 19 dzieci przystąpiło do I Komunii św.  /7 chłopców i 12 dziewczynek/

- w roku 2012 - 31 dzieci.

 

Bierzmowanie

- 21 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania

- 2012 - 41 osób.

Msze św. w int. parafian.

- 63 Mszy św. w int. parafian / 36 na miejscu, 27 na zewnątrz/

Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące.

- 9 Mszy św. za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Msze św. w domu chorego – 2 Msze św.

Msze św. w klasztorze Sióstr

- 86 Mszy św.

 

Liczenie wiernych obecnych na Mszach św.

2  razy w roku odbywa się ogólnopolskie liczenie wiernych: na wiosnę i na jesień.

- na wiosnę uczestniczyło we Mszach św. w naszej parafii 1122 wiernych,

- jesienią – 1090.