Dzisiaj jest

piątek,
14 czerwca 2024

(166. dzień roku)

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5520

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże,                                      zmiłuj się na nami,

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,                                                módl się za nami,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Katarzyno miłością Bożą zraniona,

Wybrana Oblubienico Jezusa Chrystusa,

Piękna lilio czystości,

Dziewico, silna w wierze,

Dziewico, mocna w nadziei,

Dziewico pałająca miłością,

Wspaniałomyślna pogardzicielko świata i jego radości,

Zwierciadło cnót,

Kwiecie męczenników,

Pałająca gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz,

Wzorze i Orędowniczko nasza,

Nadziejo i Wspomożycielko nasza w potrzebie,

Można Patronko nasza,

Jezu, bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie,

Jezu, bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie,

Od wszelkiego grzechu,                                       wybaw nas Panie,

Od przekroczeń Twoich przykazań i reguły świętej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Od sideł szatańskich,

Od wszelkiej pychy i zazdrości,

Od ducha nieczystości i nieposłuszeństwa,

Od wszelkich przeszkód do cnoty i doskonałości,

Od potępienia wiecznego,

 My grzeszni Ciebie prosimy,                               wysłuchaj nas Panie,

Abyś nas zachować raczył,

Abyś nam przebaczyć raczył,

Abyś w nas ducha św. Katarzyny obudzić i ożywić raczył,

Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnożyć raczył,

Abyś nam doskonałe zaparcie woli własnej udzielić raczył,

Abyś nam prawdziwe nawrócenie naszych obyczajów udzielić raczył,

Abyś nasze Zgromadzenie obronić i rozszerzyć raczył,

Abyś nas do ostatniego tchnienia w swej służbie zachować raczył,

Abyś umysły nasze do pożądania niebieskich rzeczy podnieść raczył,

Abyś nam kiedyś przez przyczynę i zasługi św. Katarzyny miłosiernym

Sędzią być raczył,

Abyś nas wysłuchać raczył.

 

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Módl się za nami św. Katarzyno,

Abyśmy otrzymały prawdziwego ducha zakonnego.

 

Módlmy się:

Boże, któryś Mojżeszowi na Górze Synaj dał przykazania i tamże ciało św. Dziewicy i Męczennicy Katarzyny przez swoich Aniołów cudownie zachowałeś, udziel nam prosimy Cię, abyśmy przez Jej przyczynę i zasługi do Góry, którą jest Chrystus, dojść mogły, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.