1.     I Niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielą Modlitwy o Trzeźwość. Modlimy się o trzeźwość w naszym narodzie, a także za wszystkich uzależnionych od alkoholu.

2.     Kolekta dzisiejsza ma charakter jałmużny postnej. Ma ona zadośćuczynić za otrzymane dyspensy od postów oraz za niewłaściwe przeżywanie dni pokuty i postu. Złożone dary przekazujemy Księdzu Arcybiskupowi, który dzieli je między najbardziej potrzebujących.  Bóg zapłać za każdą ofiarę, a także za składane ofiary kopertowe i przelewy na parafialne inwestycje.

3.     Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Za pobożny udział w Drodze Krzyżowej Kościół daje nam możliwość zyskania odpustu zupełnego, po spełnieniu pozostałych zwykłych warunków odpustu. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś w niedzielę o 15.00, a Droga Krzyżowa w piątek o 17.00.

4.     W czwartek o 16.00 Godzina Święta, o 17.00 Msza św. szkolna.

5.     W odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka, piątek 23 lutego br. będzie w naszych kościołach dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy się modlić w tej intencji.

6.     W sobotę o 16.00 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.

7.     Polecam nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

8.     W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny.

9.     Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej Parafii odbędzie się w sobotę 3 marca o godz. 10.30. Bierzmowania będzie udzielał ks. Abp. Wiktor Skworc.