20 NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 sierpnia 2017 r.

7.30     Za ++ Eugeniusza Zaprzalskiego, matkę Hildegardę, dziadków: Jana i Mariannę Zaprzalskich, Łucję i Franciszka Orszulików, Marię Skowron.            /Ruptawska/

9.30     Za ++ Różę Szułę w 24 r. śmierci, męża Herberta, wnuków: Mirosława i Tomasza, Marię Cięciałę, zm. z rodzin: Szuła, Cięciała, Gojowy, Potok.            /Sikorskiego/

11.00   Dziękczynno – błagalna w int. OSP w Pielgrzymowicach z ok. jubileuszu 120-lecia istnienia.

 

PONIEDZIAŁEK 21 sierpnia 2017 r.

6.30     Za ++ Józefa Wańka, rodziców: Ignacego i Marię, brata Stanisława, siostrę Teresę, Rudolfa Czyża, Bronisławę Ganiek, brata Lucjana, zm. z pokrewieństwa.           /Słoneczna/

 

WTOREK 22 sierpnia 2017 r.

6.30     Za ++ Annę Dyrnę, rodzeństwo, rodziców.   /Zebrzydowicka/

9.00     Pogrzeb:  + Roman Winkler, lat 56 /rozpoczęcie w kościele/

14.00   Pogrzeb:  + Bronisława Lazar, lat 95, ul. Jasna 1 /z kaplicy/

 

ŚRODA 23 sierpnia 2017 r.

6.30     I. Za ++ Edwarda Piechurskiego, rodziców z obu stron.       /Ruptawska/

            II. Za ++ Agnieszkę i Henryka Zielonków, Zytę i Wilhelma Michalików, Emila Michalika.

 

CZWARTEK 24 sierpnia 2017 r.

18.00   I. Za + ks. Rudolfa Solika.

II. Za ++ Romualda Hermana, jego rodziców.          /Sikorskiego/

 

PIĄTEK 25 sierpnia 2017 r.

6.30     Za ++ Augustyna Sprownika, siostrę Marię, Rufina Podbioła, ks. Karola Podbioła, zm. rodziców: Pawła i Katarzynę Podbiołów, Katarzynę i Józefa Sprowników.   /Zebrzydowicka/

 

SOBOTA 26 sierpnia 2017 r. – Uroczystość NMP Częstochowskiej

6.30     Za ++ Józefa Witoszka w 9 r. śmierci, żonę Anielę, zm. z rodzin: Konieczny, Witoszek, dusze w cz. cierpiące.        /Podlesie/

18.00   Za ++ Brunona Krypczyka, syna Jana, Elżbietę Marcol, zm. z rodzin: Marcol, Pająk, Zomerlik, Krypczyk./Zebrzydowicka/

 

21 NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 sierpnia 2017 r.

7.30     Za + Alfreda Orszulika w 25 r. śmierci.           /Rzeczna/

9.30     Za ++ Józefa Gacha w 7 r. śmierci, Emilię Szułę, brata Tadeusza, teściów.              /Stroma/

 

11.00   Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci.