29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 października 2018 r. – Światowy Dzień Misyjny

7.30     Za ++ Jana Jałowiczora, żonę Albertynę, Alojzego Holeksę w ich kolejne rocznice śmierci.            /Turystyczna/

9.30     Za ++ Tomasza Goika, brata Mirosława, Herberta, Różę i Emilię Szułów, Wilhelma i Marię Goików, Jana Goika, Małgorzatę Głuszek, Anielę Zagołę, zm. z pokrewieństwa.        Sikorskiego/

11.00   I. Dziękczynno – błagalna w int. Marii i Józefa Zomerlików z ok. 50 r. małżeństwa.  /Sikorskiego/

            II. Dziękczynno – błagalna w int. Anety i Krzysztofa Zaborskich z ok. 25 r. małżeństwa.     /Jastrzębska/

 

PONIEDZIAŁEK 22 października 2018 r.

6.30     Za ++ Łucję i Franciszka Orszulików, 4 synów, 2 córki, zięcia, wnuka Romana, prawnuczkę Beatę, Marię Skowron.       /Rzeczna/

 

WTOREK 23 października 2018 r.

6.30     Za ++ Wiktora Krypczyka w 23 r. śmierci, Marka Chryca w 3 r. śmierci.      /Akacjowa/

 

ŚRODA 24 października 2018 r.

6.30     Za ++ Józefa Kiełkowskiego, żonę Annę, syna Henryka, córkę Marię, 2 zięciów.    /Ruptawska/

15.00 Msza św. w domu:  Dziękczynno – błagalna w int. Bronisławy Stencel z ok. 95 r. urodzin.   /Krzyżowa/

 

CZWARTEK 25 października 2018 r.

18.00   Za ++ Gertrudę i Franciszka Krzempków, rodziców, rodzeństwo, zięcia Mieczysława, Krystynę Sajdok, zm. z pokrewieństwa.    /Powstańców/

 

PIĄTEK 26 października 2018 r.

6.30     Za ++ Danutę i Henryka Drechslerów, dziadków: Drechslerów, Guniów i Szymerów.        /Groblowa/

 

SOBOTA 27 października 2018 r.

9.00 pogrzeb:  + Wiesława Soloviev, lat 53.     /z kaplicy/

12.00 ślub: Justyna Kieloch - Tomasza Wolny.

18.00   Za ++ Agnieszkę i Józefa Holeksów, rodziców, teściów, siostry i braci, zięcia Stefana, zm. z rodziny Szuścików i Holeksów.         /Podlesie/

 

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 października 2018 r. – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

7.30     Za ++ Henryka Losę w 16 r. śmierci, rodziców: Adelajdę i Ryszarda, Różę i Joachima Kiełkowskich, zm. z pokrewieństwa.         /Zebrzydowicka/

9.30     Dziękczynno – błagalna w int. Agnieszki i Zbigniewa Ślezionów z ok. kolejnej rocznicy małżeństwa i o Błogosławieństwo Boże dla rodziny.            /Turystyczna/

11.00   Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci.